Η πρώτη πανελλαδική συνάντηση οινοπαραγωγών έξω από το Θέατρο Απόλλων στην Ερμούπολη της Σύρου το 1917
Ἡ πρώτη πανελλαδικὴ συνάντηση οἰνοπαραγωγῶν ἔξω ἀπὸ τὸ Θέατρο Ἀπόλλων στὴν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου

Ἦταν τὸ 1917 ὅταν ὁ Εὐάγγελος Κωνσταντίνου Κριτσίνης (1888–1965) ἵδρυσε μιὰ μικρὴ ἐπιχείρηση ποτοποιΐας-οἰνοποιΐας στὴν Σῦρο, στὴν ἴδια τοποθεσία ὅπου βρίσκεται καὶ σήμερα, στὸ κέντρο τῆς ἀγορᾶς τῆς Ἑρμούπολης. Ἦταν ἕνα ποτοποιεῖο μὲ παραδοσιακὸ χάλκινο ἄμβυκα ἀποστάξεως καὶ μιὰ ταβέρνα, τὴν ὁποία τροφοδοτοῦσε μὲ κρασιὰ δικῆς του παραγωγῆς.

Σύντομα τὸ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΚΡΙΤΣΙΝΗ ξεκίνησε τὴν παραγωγὴ οὔζου, μπράντυ, μαστίχας, κίτρου, ρίγανης, ἡδύποτων καὶ κρασιῶν παντὸς τύπου ὅπως ρετσίνας, ἀρετσίνωτου, μαυροδάφνης, μοσχάτου καὶ Βερμούτ, τὰ ὁποῖα βραβεύθησαν μὲ ἀργυρὸ μετάλλιο στὴν Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης τὸ 1935.

Το παλιό μαγαζί με τον παππού

Τὸ 1956 τὴν ἐπιχείρηση ἀνέλαβε ὁ υἱός του Ἀλέξανδρος Εὐαγγέλου Κριτσίνης (χημικὸς-οἰνολόγος, 1924–2014), ὁ ὁποῖος τὴν διηύρυνε μὲ τὴν προσθήκη ἀντιπροσωπειῶν μπύρας καὶ ἐπώνυμων οἴνων καὶ ποτῶν, ἐνῶ τὴν θέση τῆς ταβέρνας κατέλαβε ἕνα πλῆρες οἰνοπνευματοπωλεῖο.

Τὸ 1990 ἡ ἐπιχείρηση παρεδόθη στὸν υἱό του καὶ ἐγγονὸ τοῦ ἱδρυτῆ, Γεώργιο Ἀλεξάνδρου Κριτσίνη, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε τὸ 1994 τὸ κλασσικὸ πλέον «Κρασὶ ΚΡΙΤΣΙΝΗ» σὲ τρεῖς τύπους (ΛΕΥΚΟ, ΡΟΖΕ, ΕΡΥΘΡΟ).

Τὸ 1997, μὲ ἀφορμὴ τὰ 80 χρόνια τῆς ἐπιχείρησης, παρουσίασε ἕναν ἐκλεκτὸ παλαιωμένο ἐρυθρὸ οἶνο, τὸ «80 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΡΙΤΣΙΝΗ», ἀπὸ Ἀγιωργίτικο καὶ Cabernet Sauvignon.

Τὸ 2007 δημιούργησε ἄλλον ἕνα συλλεκτικὸ οἶνο, τὸ «90 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΡΙΤΣΙΝΗ», ἀπὸ τὶς κοσμοπολίτιτκες ποικιλίες Merlot καὶ Cabernet Sauvignon μὲ 16μηνη παλαίωση.

Μὲ τὴν συμπλήρωση τῶν 100 χρόνων παρουσίας του, τὸ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΡΙΤΣΙΝΗ παρέμεινε στὴν ἴδια θέση στὸ κέντρο τῆς ἀγορᾶς τῆς Ἑρμούπολης καὶ ἀνακαινίστηκε μὲ σεβασμὸ στὴν ἱστορία του, δίνοντας ἰδιαίτερη ἔμφαση σὲ στοιχεῖα ὅπως τὸ ξύλο καὶ τὸ μάρμαρο συνδυάζοντας τὴ σύγχρονη αἰσθητικὴ μὲ τὰ συλλεκτικῆς ἀξίας στοιχεῖα τοῦ παλαιοῦ, ὑποδεχόμενο τὴν αὐγὴ τῆς δεύτερης ἑκατονταετίας λειτουργίας του.

Τὸ 2017 παρουσιάζεται ὁ ἐπετειακὸς συλλεκτικὸς οἶνος «ΑΙΩΝ», ἕνα κρασὶ ἰδιαίτερα ἀρωματικό ἀπὸ τὶς σπάνιες ἑλληνικὲς ποικιλίες μούχταρο καὶ μαυροδάφνη, σ’ ἕνα πρωτόγνωρο blend 12μηνης παλαίωσης.

Μετὰ τὴν συμπλήρωση 100 χρόνων, συνεχίζουμε νὰ συλλέγουμε γνώση καὶ ἐμπειρία γιὰ τὸ κρασὶ καὶ τὶς προσφέρουμε ἀναλλοίωτες στοὺς πελάτες μας. Νοιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλους ὅσοι μᾶς στήριζαν καὶ μᾶς στηρίζουν ἐκτιμῶντας τὴν διαρκῆ προσπάθειά μας στὸν χῶρο τοῦ ποιοτικοῦ κρασιοῦ καὶ τοῦ ἀλκοολούχου ποτοῦ.

Τὸ «Οἰνοπνευματοπωλεῖον Κριτσίνη» εἶναι ἡ παλαιότερη σὲ συνεχῆ λειτουργία κάβα στὴν Ἑλλάδα.